พิธีกงเต็ก

2,638      31,704
 
Creative Commons License
พิธีกงเต็ก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : พิธีกงเต็ก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : งานพิธีศพของชาวจีนโพ้นทะเลหรือคนจีนในเมืองไทย (ฮั้วเคี้ยว หรือ หัวเฉียว) เรียกว่า พิธีกงเต็ก โดยในพิธีจะมีการตกแต่งสถานที่ให้ดูสวยงาม เพื่อให้เกียรติแด่ผู้วายชนม์ พิธีกงเต็กโดยส่วนใหญ่จะนิมนต์พระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธี หรือบุคคลธรรมดาที่รับจ้างประกอบพิธีกงเต็ก พระสงฆ์ที่ทำพิธีกงเต็กในประเทศไทยเป็นคณะสงฆ์นิกายมหายานในประเทศไทย มีอยู่สองคณะ คือ คณะสงฆ์จีนนิกาย (พระจีน) และ คณะสงฆ์อนัมนิกาย (พระญวณ) โดยรูปภาพในชุดนี้มีพระสงฆ์อนัมนิกาย เป็นผู้ประกอบพิธีพิธีกงเต็ก โดยทั่วไปจะทำพิธีตั้งแต่ช่วงเช้า ไปถึงเวลาค่ำ โดยลูกหลานที่เข้าร่วมพิธีจะแต่งกายไว้ทุกข์ คือ บุตร-ธิดาของผู้วายชนม์ จะแต่งกายด้วยชุดผ้ากระสอบ ขณะที่ญาติพี่น้องและลูกหลานต่าง ๆ จะแต่งกายด้วยชุดผ้าดิบ โดยบุตรชายคนโตจะเป็นผู้ถือกระถางธูปและหลานชายคนโตจะถือชุดที่ผู้วายชนม์เคยใส่มาก่อน เป็นผู้นำขบวนของพิธี โดยจะเรียงลำดับจากบุตรชายทั้งหมด ตามด้วยบุตรสาวทั้งหมด และลูกหลาน ญาติพี่น้องทั้งหมด โดยเรียงลำดับญาติฝ่ายชายทั้งหมด จึงตามด้วยญาติฝ่ายหญิงทั้งหมดเครื่องประกอบพิธี ได้แก่ แท่นบูชาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ สะพานเพื่อส่งวิญญาณผู้วายชนม์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทำจากกระดาษเพื่อให้ผู้วายชนม์ได้นำไปใช้ต่อไป ประกอบด้วย เครื่องเซ่นไหว้ของฝ่ายลูกชายและฝ่ายลูกสาว ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน งานกระดาษกงเต็กจำลองข้าวของเครื่องใช้ที่ผู้วายชนม์เคยใช้ในขณะยังมีชีวิตอยู่ และต้องมีคนรับใช้ชาย-หญิงด้วยรูปพิธีกงเต็กในชุดนี้ มีความแตกต่างจากพิธีกงเต็กทั่วไป เนื่องด้วย ผู้วายชนม์ คือ คุณปู่กีแมะ แซ่เจี่ย มีอายุยืนถึง 102 ปี ตามความเชื่อของชาวจีน หากผู้วายชนม์มีอายุยืนเกิน 90 ปีขึ้นไป จะถือว่าท่านเป็นผู้มีบุญมาก อายุยืน มีลูก หลาน เหลนมากมาย สร้างครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง การจัดพิธีกงเต็กส่งดวงวิญญาณของท่านจึงนับว่าเป็นเรื่องมงคลแก่ครอบครัว ลูก-หลาน-เหลนของตระกูล ดังนั้นเจ้าภาพของงาน คือ ครอบครัว "อังสาชน" ประกอบด้วย บุตร-ธิดา หลาน และเหลนของคุณปู่กีแมะ แซ่เจี่ย และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีทุกคนจะแต่งกายสีแดงหรือสีสันสดใส งดแต่งกายไว้ทุกข์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : งานศพ, งานกระดาษกงเต็ก, พิธีศพของชาวจีน, กงเต็ก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : อาภาภรณ์ อังสาชน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
อาภาภรณ์ อังสาชน. (2563). พิธีกงเต็ก, 1 มีนาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/48993
อาภาภรณ์ อังสาชน. (2563). "พิธีกงเต็ก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/48993. (1 มีนาคม 2563)
อาภาภรณ์ อังสาชน. "พิธีกงเต็ก". 1 มีนาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/48993.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พิธีกงเต็ก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว