พิธีกงเต็ก

ข้อมูลผลงาน

  904      14,589     
 
Creative Commons License
พิธีกงเต็ก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พิธีกงเต็ก
คำอธิบาย :  งานพิธีศพของชาวจีนโพ้นทะเลหรือคนจีนในเมืองไทย (ฮั้วเคี้ยว หรือ หัวเฉียว) เรียกว่า พิธีกงเต็ก โดยในพิธีจะมีการตกแต่งสถานที่ให้ดูสวยงาม เพื่อให้เกียรติแด่ผู้วายชนม์ พิธีกงเต็กโดยส่วนใหญ่จะนิมนต์พระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธี หรือบุคคลธรรมดาที่รับจ้างประกอบพิธีกงเต็ก พระสงฆ์ที่ทำพิธีกงเต็กในประเทศไทยเป็นคณะสงฆ์นิกายมหายานในประเทศไทย มีอยู่สองคณะ คือ คณะสงฆ์จีนนิกาย (พระจีน) และ คณะสงฆ์อนัมนิกาย (พระญวณ) โดยรูปภาพในชุดนี้มีพระสงฆ์อนัมนิกาย เป็นผู้ประกอบพิธี

พิธีกงเต็ก โดยทั่วไปจะทำพิธีตั้งแต่ช่วงเช้า ไปถึงเวลาค่ำ โดยลูกหลานที่เข้าร่วมพิธีจะแต่งกายไว้ทุกข์ คือ บุตร-ธิดาของผู้วายชนม์ จะแต่งกายด้วยชุดผ้ากระสอบ ขณะที่ญาติพี่น้องและลูกหลานต่าง ๆ จะแต่งกายด้วยชุดผ้าดิบ โดยบุตรชายคนโตจะเป็นผู้ถือกระถางธูปและหลานชายคนโตจะถือชุดที่ผู้วายชนม์เคยใส่มาก่อน เป็นผู้นำขบวนของพิธี โดยจะเรียงลำดับจากบุตรชายทั้งหมด ตามด้วยบุตรสาวทั้งหมด และลูกหลาน ญาติพี่น้องทั้งหมด โดยเรียงลำดับญาติฝ่ายชายทั้งหมด จึงตามด้วยญาติฝ่ายหญิงทั้งหมด

เครื่องประกอบพิธี ได้แก่ แท่นบูชาพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ สะพานเพื่อส่งวิญญาณผู้วายชนม์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทำจากกระดาษเพื่อให้ผู้วายชนม์ได้นำไปใช้ต่อไป ประกอบด้วย เครื่องเซ่นไหว้ของฝ่ายลูกชายและฝ่ายลูกสาว ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน งานกระดาษกงเต็กจำลองข้าวของเครื่องใช้ที่ผู้วายชนม์เคยใช้ในขณะยังมีชีวิตอยู่ และต้องมีคนรับใช้ชาย-หญิงด้วย

รูปพิธีกงเต็กในชุดนี้ มีความแตกต่างจากพิธีกงเต็กทั่วไป เนื่องด้วย ผู้วายชนม์ คือ คุณปู่กีแมะ แซ่เจี่ย มีอายุยืนถึง 102 ปี ตามความเชื่อของชาวจีน หากผู้วายชนม์มีอายุยืนเกิน 90 ปีขึ้นไป จะถือว่าท่านเป็นผู้มีบุญมาก อายุยืน มีลูก หลาน เหลนมากมาย สร้างครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง การจัดพิธีกงเต็กส่งดวงวิญญาณของท่านจึงนับว่าเป็นเรื่องมงคลแก่ครอบครัว ลูก-หลาน-เหลนของตระกูล ดังนั้นเจ้าภาพของงาน คือ ครอบครัว "อังสาชน" ประกอบด้วย บุตร-ธิดา หลาน และเหลนของคุณปู่กีแมะ แซ่เจี่ย และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีทุกคนจะแต่งกายสีแดงหรือสีสันสดใส งดแต่งกายไว้ทุกข์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อาภาภรณ์ อังสาชน
คำสำคัญ :   พิธีศพของชาวจีน, กงเต็ก, งานศพ, งานกระดาษกงเต็ก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.90 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (1.97 MB)
- ดาวน์โหลด 3 (1.77 MB)
- ดาวน์โหลด 4 (2.92 MB)
- ดาวน์โหลด 5 (1.79 MB)
- ดาวน์โหลด 6 (1.91 MB)
- ดาวน์โหลด 7 (2.36 MB)
- ดาวน์โหลด 8 (2.47 MB)
- ดาวน์โหลด 9 (2.13 MB)
- ดาวน์โหลด 10 (2.96 MB)
- ดาวน์โหลด 11 (1.23 MB)
- ดาวน์โหลด 12 (2.00 MB)
- ดาวน์โหลด 13 (2.08 MB)
- ดาวน์โหลด 14 (1.61 MB)
- ดาวน์โหลด 15 (2.19 MB)
- ดาวน์โหลด 16 (1.38 MB)
- ดาวน์โหลด 17 (1.02 MB)
- ดาวน์โหลด 18 (632.11 KB)
- ดาวน์โหลด 19 (1.05 MB)
- ดาวน์โหลด 20 (1.32 MB)
- ดาวน์โหลด 21 (1.41 MB)
- ดาวน์โหลด 22 (1.41 MB)
- ดาวน์โหลด 23 (2.48 MB)
- ดาวน์โหลด 24 (1.93 MB)
- ดาวน์โหลด 25 (1.93 MB)
- ดาวน์โหลด 26 (1.91 MB)
- ดาวน์โหลด 27 (1.54 MB)
- ดาวน์โหลด 28 (994.76 KB)
- ดาวน์โหลด 29 (2.11 MB)
- ดาวน์โหลด 30 (1.23 MB)
- ดาวน์โหลด 31 (1.43 MB)
- ดาวน์โหลด 32 (1.49 MB)
- ดาวน์โหลด 33 (1.46 MB)
- ดาวน์โหลด 34 (2.17 MB)
- ดาวน์โหลด 35 (1.85 MB)
- ดาวน์โหลด 36 (1.92 MB)
- ดาวน์โหลด 37 (2.71 MB)
- ดาวน์โหลด 38 (2.02 MB)
- ดาวน์โหลด 39 (1.58 MB)
- ดาวน์โหลด 40 (2.21 MB)
- ดาวน์โหลด 41 (2.11 MB)
- ดาวน์โหลด 42 (1.61 MB)
- ดาวน์โหลด 43 (1.50 MB)
- ดาวน์โหลด 44 (1.63 MB)
- ดาวน์โหลด 45 (1.40 MB)
- ดาวน์โหลด 46 (1.98 MB)
- ดาวน์โหลด 47 (2.65 MB)
- ดาวน์โหลด 48 (1.92 MB)
- ดาวน์โหลด 49 (1.56 MB)
- ดาวน์โหลด 50 (1.54 MB)
- ดาวน์โหลด 51 (1.64 MB)
- ดาวน์โหลด 52 (1.76 MB)
- ดาวน์โหลด 53 (953.98 KB)
- ดาวน์โหลด 54 (1.03 MB)
- ดาวน์โหลด 55 (1.77 MB)
- ดาวน์โหลด 56 (1.94 MB)
- ดาวน์โหลด 57 (1.75 MB)
- ดาวน์โหลด 58 (2.08 MB)
- ดาวน์โหลด 59 (1.54 MB)
- ดาวน์โหลด 60 (2.33 MB)
- ดาวน์โหลด 61 (1.22 MB)
- ดาวน์โหลด 62 (1.87 MB)
- ดาวน์โหลด 63 (1.77 MB)
- ดาวน์โหลด 64 (1.46 MB)
- ดาวน์โหลด 65 (2.36 MB)
- ดาวน์โหลด 66 (2.29 MB)
- ดาวน์โหลด 67 (2.32 MB)
- ดาวน์โหลด 68 (558.89 KB)
- ดาวน์โหลด 69 (897.37 KB)
- ดาวน์โหลด 70 (1.01 MB)
- ดาวน์โหลด 71 (900.12 KB)
- ดาวน์โหลด 72 (908.22 KB)
- ดาวน์โหลด 73 (1.71 MB)
- ดาวน์โหลด 74 (1.07 MB)
- ดาวน์โหลด 75 (2.12 MB)
- ดาวน์โหลด 76 (1.34 MB)
- ดาวน์โหลด 77 (2.05 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง