แผนภาพประโยชน์ของต้นกล้วย

4,484      9,680
 
Creative Commons License
แผนภาพประโยชน์ของต้นกล้วย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แผนภาพประโยชน์ของต้นกล้วย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แผนภาพประโยชน์ของต้นกล้วย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ภาพวาด, แผนภาพประโยชน์ของต้นกล้วย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2560). แผนภาพประโยชน์ของต้นกล้วย, 17 มกราคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/49378
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2560). "แผนภาพประโยชน์ของต้นกล้วย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/49378. (17 มกราคม 2560)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). "แผนภาพประโยชน์ของต้นกล้วย". 17 มกราคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/49378.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (16,063)
จำนวนผู้เข้าชม (13,309)
จำนวนผู้เข้าชม (11,761)

รีวิว : แผนภาพประโยชน์ของต้นกล้วย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว