ร้านนวดฝ่าเท้าเชียงใหม่

ข้อมูลผลงาน

  1,142      310     
 
Creative Commons License
ร้านนวดฝ่าเท้าเชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ร้านนวดฝ่าเท้าเชียงใหม่
คำอธิบาย :  ร้านนวดฝ่าเท้าเชียงใหม่ (Chiangmai Reflexology Center) เป็นร้านนวดฝ่าเท้าร้านแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยนายแพทย์หวางฮั่นเซิง ผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดกดจุดแผนจีน เดิมทีร้านนวดฝ่าเท้าเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหลังสำนักงานอำเภอเมืองเชียงใหม่ จากนั้นในปี 2538-2539 ได้ย้ายไปอยู่ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ และในปี 2539 ได้ย้ายที่ตั้งของร้านอีกครั้ง ไปอยู่ที่ ถ.ราชดำเนิน สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   Chiang Mai Reflexology Center, นวดเพื่อสุขภาพ, นวดฝ่าเท้า, ร้านนวดฝ่าเท้าเชียงใหม่, ร้านนวด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (72.43 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง