จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ

288      254
 
Creative Commons License
จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ (ยืนซ้าย) จิตรกรเอกแห่งสยาม ศิลปิน 2 แผ่นดิน ในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศิลปิน, ภาพวาด, จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, จิตรกร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง. (2559). จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, 30 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/51402
จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง. (2559). "จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/51402. (30 มิถุนายน 2563)
จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง. "จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ". 30 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/51402.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (17,063)
จำนวนผู้เข้าชม (13,729)

รีวิว : จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว