วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

114      123
 
Creative Commons License
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : -
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภาสกร เตือประโคน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภาสกร เตือประโคน. (2560). วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร, 13 สิงหาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/51909
ภาสกร เตือประโคน. (2560). "วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/51909. (13 สิงหาคม 2563)
ภาสกร เตือประโคน. "วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร". 13 สิงหาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/51909.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว