หนังสือทำมือ เรื่อง คุณธรรม 8 ประการ

2,969      554
 
Creative Commons License
หนังสือทำมือ เรื่อง คุณธรรม 8 ประการ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : หนังสือทำมือ เรื่อง คุณธรรม 8 ประการ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เจ้าของผลงาน หรือผู้จัดทำหนังสือทำมือ เรื่อง คุณธรรม 8 ประการคือ นางสาววิภาสิริ นาเมืองรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หนังสือทำมือ เรื่อง คุณธรรม 8 ประการ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วิภาสิริ นาเมืองรักษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วิภาสิริ นาเมืองรักษ์, ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2560). หนังสือทำมือ เรื่อง คุณธรรม 8 ประการ, 14 สิงหาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/52200
วิภาสิริ นาเมืองรักษ์, ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2560). "หนังสือทำมือ เรื่อง คุณธรรม 8 ประการ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/52200. (14 สิงหาคม 2563)
วิภาสิริ นาเมืองรักษ์, ยศยาดา สิทธิวงษ์. "หนังสือทำมือ เรื่อง คุณธรรม 8 ประการ". 14 สิงหาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/52200.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง


รีวิว : หนังสือทำมือ เรื่อง คุณธรรม 8 ประการ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว