ปทุมมาดอกไม้ของไทย

1,791      471
 

Public Domain : PD


 
ชื่อเรื่อง : ปทุมมาดอกไม้ของไทย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ปทุมมาดอกไม้ของไทย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดอกไม้, ปทุมมา, ขยายพันธุ์, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2560). ปทุมมาดอกไม้ของไทย, 17 กุมภาพันธ์ 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/52424
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2560). "ปทุมมาดอกไม้ของไทย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/52424. (17 กุมภาพันธ์ 2560)
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "ปทุมมาดอกไม้ของไทย". 17 กุมภาพันธ์ 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/52424.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (6,269)

รีวิว : ปทุมมาดอกไม้ของไทย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว