ไม้หวงห้ามประเภท ก ตัดอย่างไรไม่ติดคุก

2,229      1,257
 
Creative Commons License
ไม้หวงห้ามประเภท ก ตัดอย่างไรไม่ติดคุก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไม้หวงห้ามประเภท ก ตัดอย่างไรไม่ติดคุก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ไม้หวงห้ามประเภท ก ไม่ว่าจะขึ้นอยู่ที่ใดในประเทศไทย แม้จะปลูกไว้ในที่ดินของตนเองหรือจะกระทำการใดๆ ต่อไม้ ต้องยื่นคำขออนุญาตทำไม้เพื่อการใช้สอยส่วนตัวต่ออำเภอหรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในท้องที่ ตามขั้นตอนการขออนุญาตทำไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามข้อกำหนดฉบับที่ 17 (พ.ศ.2530)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไม้ชิงชัง, ไม้กะพี้เขาควาย, ไม้สัก, ไม้หวงห้าม 5 ชนิด, พรบ.ป่าไม้, ความรู้เรื่องป่าไม้, ไม้พะยูง, ไม้ยาง, กฎหมายป่าไม้, ขั้นตอนการตัดไม้หวงห้าม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กรมป่าไม้, สำนักงานกิจการยุติธรรม
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, กรมป่าไม้, สำนักงานกิจการยุติธรรม. (2560). ไม้หวงห้ามประเภท ก ตัดอย่างไรไม่ติดคุก, 27 กุมภาพันธ์ 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53155
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, กรมป่าไม้, สำนักงานกิจการยุติธรรม. (2560). "ไม้หวงห้ามประเภท ก ตัดอย่างไรไม่ติดคุก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53155. (27 กุมภาพันธ์ 2560)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, กรมป่าไม้, สำนักงานกิจการยุติธรรม. "ไม้หวงห้ามประเภท ก ตัดอย่างไรไม่ติดคุก". 27 กุมภาพันธ์ 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53155.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (536)
จำนวนผู้เข้าชม (535)
จำนวนผู้เข้าชม (416)

รีวิว : ไม้หวงห้ามประเภท ก ตัดอย่างไรไม่ติดคุก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว