เอกสารประกอบการเรียน การจัดสวนถาด การจัดสวนแก้ว

7,363      1,590
 
Creative Commons License
เอกสารประกอบการเรียน การจัดสวนถาด การจัดสวนแก้ว ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เอกสารประกอบการเรียน การจัดสวนถาด การจัดสวนแก้ว
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เอกสารประกอบการเรียน การจัดสวนถาด การจัดสวนแก้ว
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การทำธุรกิจเบื้องต้น, การออกแบบผลิตภัณฑ์, สวนแก้ว, การออกแบบของที่ระลึก, การจัดแต่งสวนถาด, สวนถาด, การออกแบบ, การจัดสวนแก้ว, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, งานอาชีพ, การจัดแต่งสวนแก้ว, การจัดสวนถาด, สาขาวิชาการออกแบบ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : รพีพัฒน์ มั่นพรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, บทความ, กิจกรรม และ Labs, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
รพีพัฒน์ มั่นพรม. (2560). เอกสารประกอบการเรียน การจัดสวนถาด การจัดสวนแก้ว, 6 มีนาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53493
รพีพัฒน์ มั่นพรม. (2560). "เอกสารประกอบการเรียน การจัดสวนถาด การจัดสวนแก้ว". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53493. (6 มีนาคม 2560)
รพีพัฒน์ มั่นพรม. "เอกสารประกอบการเรียน การจัดสวนถาด การจัดสวนแก้ว". 6 มีนาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/53493.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เอกสารประกอบการเรียน การจัดสวนถาด การจัดสวนแก้ว

ไม่พบข้อมูลการรีวิว