เชิงผ้าซิ่นตีนเจ

ข้อมูลผลงาน

  2,818      776     
 
Creative Commons License
เชิงผ้าซิ่นตีนเจ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เชิงผ้าซิ่นตีนเจ
คำอธิบาย :  ซิ่นตีนเจ เป็นผ้าซิ่นของเผ่าลาวที่อยู่ติดชานแดนประเทศเวียดนาม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อรวรรณ เสภารัตนานันท์
คำสำคัญ :   เครื่องแต่งกาย, ผ้าลาว, ผ้าปัก, ผ้าทอ, ซิ่นตีนเจ, ผ้าซิ่น
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ