เส้นก๋วยเตี๋ยวอัญชัน

ข้อมูลผลงาน

  479      392     
 
Creative Commons License
เส้นก๋วยเตี๋ยวอัญชัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เส้นก๋วยเตี๋ยวอัญชัน
คำอธิบาย :  ร้านก๋วยเตี๋ยวอัญชัน ตั้งอยู่ที่ซอยศิริมังคลาจารย์ 9 จุดเด่นของร้านนี้ อยู่ที่การนำสีธรรมชาติจากดอกอัญชันมาเป็นส่วนผสมในเมนูต่างๆ เริ่มจากเส้นก๋วยเตี๋ยวอัญชัน ข้าวอัญชัน ที่สร้างสีสันให้กับร้านได้เป็นอย่างมาก เมนูของร้านมีความหลากหลาย ทั้งข้าว, ก๋วยเตี๋ยว, ของทานเล่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ดอกอัญชัน, ก๋วยเตี๋ยวอัญชัน, ก๋วยเตี๋ยว, Anchan Noodle
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (312.32 KB)