แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้น

4,962      817
 
Creative Commons License
แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้น ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้น
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมแบบทดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น เรื่องแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : scorm, แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้น, คณิตศาสตร์, ความน่าจะเป็น, animation, การวิเคราะห์ข้อมูล
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.5
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, สื่อปฏิสัมพันธ์, ภาพเคลื่อนไหว, Full Course
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2558). แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้น, 17 พฤศจิกายน 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/5495
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2558). "แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้น". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/5495. (17 พฤศจิกายน 2558)
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. "แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้น". 17 พฤศจิกายน 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/5495.


รีวิว : แผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะของเส้น

ไม่พบข้อมูลการรีวิว