หนังสือทำมือ นิทานเรื่อง ต๋องเด็กเลี้ยงแกะ ผู้ชอบโกหก

2,573      490
 
Creative Commons License
หนังสือทำมือ นิทานเรื่อง ต๋องเด็กเลี้ยงแกะ ผู้ชอบโกหก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : หนังสือทำมือ นิทานเรื่อง ต๋องเด็กเลี้ยงแกะ ผู้ชอบโกหก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เจ้าของผลงานผู้จัดทำหนังสือนิทานเรื่อง "ต๋องเด็กเลี้ยงแกะ ผู้ชอบโกหก (เวอร์ชั่นใหม่)" คือ นางสาวประภาพรรณ์ วงค์อินตา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หนังสือทำมือ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ประภาพรรณ์ วงค์อินตา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ประภาพรรณ์ วงค์อินตา, ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2560). หนังสือทำมือ นิทานเรื่อง ต๋องเด็กเลี้ยงแกะ ผู้ชอบโกหก, 14 สิงหาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/55773
ประภาพรรณ์ วงค์อินตา, ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2560). "หนังสือทำมือ นิทานเรื่อง ต๋องเด็กเลี้ยงแกะ ผู้ชอบโกหก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/55773. (14 สิงหาคม 2563)
ประภาพรรณ์ วงค์อินตา, ยศยาดา สิทธิวงษ์. "หนังสือทำมือ นิทานเรื่อง ต๋องเด็กเลี้ยงแกะ ผู้ชอบโกหก". 14 สิงหาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/55773.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง


รีวิว : หนังสือทำมือ นิทานเรื่อง ต๋องเด็กเลี้ยงแกะ ผู้ชอบโกหก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว