ไอศกรีม

245      165
 
Creative Commons License
ไอศกรีม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไอศกรีม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ไอศกรีม
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไอศกรีม, ขนมหวาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2558). ไอศกรีม, 17 พฤศจิกายน 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/5683
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2558). "ไอศกรีม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/5683. (17 พฤศจิกายน 2558)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. "ไอศกรีม". 17 พฤศจิกายน 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/5683.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไอศกรีม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว