การเขียนลายไทย

14,885      1,714
 
Creative Commons License
การเขียนลายไทย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การเขียนลายไทย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ลายไทย, การเขียนลายไทย, 60 ปี ครูชำนิ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ชำนิ สุวรรณช่าง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ชำนิ สุวรรณช่าง, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา. (2560). การเขียนลายไทย, 28 มีนาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/57016
ชำนิ สุวรรณช่าง, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา. (2560). "การเขียนลายไทย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/57016. (28 มีนาคม 2560)
ชำนิ สุวรรณช่าง, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา. "การเขียนลายไทย". 28 มีนาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/57016.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (4,980)
จำนวนผู้เข้าชม (4,422)
จำนวนผู้เข้าชม (4,272)

รีวิว : การเขียนลายไทย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว