วิวทะเลอ่าวไทย จากศาลาสุขใจ บางปู

ข้อมูลผลงาน

  186      150     
 
Creative Commons License
วิวทะเลอ่าวไทย จากศาลาสุขใจ บางปู is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วิวทะเลอ่าวไทย จากศาลาสุขใจ บางปู
คำอธิบาย :  วิวทะเลอ่าวไทย ที่มองจากศาลาสุขใจ บริเวณบางปู
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สันติ สวนศรี
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์
คำสำคัญ :   สถานตากอากาศบางปู, สมุทรปราการ, ทะเล, บางปู, ศาลาสุขใจ, อ่าวไทย, สถานตากอากาศ
URL :   https://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยว/สถานตากอากาศบางปู--1055
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (69.81 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง