กุ้งชุปแป้งทอดโรยหน้าด้วยใบชะครามทอด

ข้อมูลผลงาน

  147      87     
 
Creative Commons License
กุ้งชุปแป้งทอดโรยหน้าด้วยใบชะครามทอด is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กุ้งชุปแป้งทอดโรยหน้าด้วยใบชะครามทอด
คำอธิบาย :  กุ้งชุปแป้งทอดโรยหน้าด้วยใบชะครามทอด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์‎
คำสำคัญ :   ใบชะครามทอด, อาหารประเภทชุปแป้งทอด, กุ้งชุปแป้งทอด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (95.56 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง