ดอกนางแย้ม

1,418      1,119
 
Creative Commons License
ดอกนางแย้ม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ดอกนางแย้ม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไม้ดอก, ปิ้งสมุทร, ดอกไม้กลิ่นหอม, ปิ้งซ้อน, ดอกไม้, ปิ้งชะมด, พฤกษศาสตร์, นางแย้ม, ดอกไม้สีขาวอมชมพู, พฤกษชาติ, ไม้ดอกหอม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พรทิพย์ วรกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พรทิพย์ วรกุล. (2560). ดอกนางแย้ม, 28 เมษายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58581
พรทิพย์ วรกุล. (2560). "ดอกนางแย้ม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58581. (28 เมษายน 2560)
พรทิพย์ วรกุล. "ดอกนางแย้ม". 28 เมษายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58581.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ดอกนางแย้ม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว