การแข่งขันดนตรีประเภทวงเครื่องลม

507      295
 
Creative Commons License
การแข่งขันดนตรีประเภทวงเครื่องลม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การแข่งขันดนตรีประเภทวงเครื่องลม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การแข่งขันดนตรีประเภทวงเครื่องลม
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สพฐ., Wind Ensemble, ดนตรีประเภทวงเครื่องลม, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66, ศิลปหัตถกรรมนักเรียน, การแข่งขันดนตรี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.). (2560). การแข่งขันดนตรีประเภทวงเครื่องลม, 3 พฤษภาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58772
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.). (2560). "การแข่งขันดนตรีประเภทวงเครื่องลม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58772. (3 พฤษภาคม 2560)
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.). "การแข่งขันดนตรีประเภทวงเครื่องลม". 3 พฤษภาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58772.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การแข่งขันดนตรีประเภทวงเครื่องลม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว