การแสดงนาฏศิลป์

509      390
 
Creative Commons License
การแสดงนาฏศิลป์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การแสดงนาฏศิลป์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การแสดงนาฏศิลป์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน, การรำ, การแสดงนาฏศิลป์, การฟ้อนรำ, สพฐ., งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66, การแข่งขันนาฏศิลป์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.). (2560). การแสดงนาฏศิลป์, 3 พฤษภาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58774
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.). (2560). "การแสดงนาฏศิลป์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58774. (3 พฤษภาคม 2560)
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.). "การแสดงนาฏศิลป์". 3 พฤษภาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58774.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การแสดงนาฏศิลป์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว