การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง

463      314
 
Creative Commons License
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สพฐ., ดนตรีลูกทุ่ง, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66, การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง, การแข่งขันวงดนตรีสตริง, ดนตรีสตริง, การแสดงนาฏศิลป์, การแสดงดนตรีลูกทุ่ง, ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.). (2560). การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง, 3 พฤษภาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58780
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.). (2560). "การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58780. (3 พฤษภาคม 2560)
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.). "การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง". 3 พฤษภาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58780.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว