ไส้เดือน พันธุ์บลูเวิร์ม (Blue Worm)

60,308      1,363
 
Creative Commons License
ไส้เดือน พันธุ์บลูเวิร์ม (Blue Worm) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไส้เดือน พันธุ์บลูเวิร์ม (Blue Worm)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้ ตอนที่ 1 ทำความรู้จักไส้เดือนและชนิดของไส้เดือนบลูเวิร์ม (Blue Worm) หรือไส้เดือนสีน้ำเงินหรือไส้เดือนอินเดียจุดเด่นของพันธุ์นี้คือ เมือกที่เขาขับออกมามีกลิ่นหอมคล้ายดอกแก้ว
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Blue Worm, การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้, ทำความรู้จักไส้เดือนและชนิดของไส้เดือน, บลูเวิร์ม, ไส้เดือน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศิลชัย หล่อเลิศธรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ประสาร เอมวัฒนะ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศิลชัย หล่อเลิศธรรม, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ประสาร เอมวัฒนะ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร. (2560). ไส้เดือน พันธุ์บลูเวิร์ม (Blue Worm), 5 พฤษภาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58785
ศิลชัย หล่อเลิศธรรม, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ประสาร เอมวัฒนะ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร. (2560). "ไส้เดือน พันธุ์บลูเวิร์ม (Blue Worm)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58785. (5 พฤษภาคม 2560)
ศิลชัย หล่อเลิศธรรม, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ประสาร เอมวัฒนะ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร. "ไส้เดือน พันธุ์บลูเวิร์ม (Blue Worm)". 5 พฤษภาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58785.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไส้เดือน พันธุ์บลูเวิร์ม (Blue Worm)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว