ไส้เดือน พันธุ์แอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์ (African Night Crawler)

1,768      757
 
Creative Commons License
ไส้เดือน พันธุ์แอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์ (African Night Crawler) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไส้เดือน พันธุ์แอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์ (African Night Crawler)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้ ตอนที่ 1 ทำความรู้จักไส้เดือนและชนิดของไส้เดือน พันธุ์นิยมเลี้ยงมากที่สุด เพราะกินเก่ง ตัวใหญ่ โตเต็มที่ได้ 6-8 นิ้ว ออกลูกเก่ง 1 ปี สามารถออกลูกได้ 1,200 ตัว และตัวมีราคาถูก ส่วนข้อด้อยคือ AF ไม่ทนต่ออากาศร้อนจัดหรือหนาวจัดได้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ทำความรู้จักไส้เดือนและชนิดของไส้เดือน, การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้, af, ไส้เดือน, African Night Crawler, แอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศิลชัย หล่อเลิศธรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ประสาร เอมวัฒนะ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศิลชัย หล่อเลิศธรรม, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ประสาร เอมวัฒนะ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร. (2560). ไส้เดือน พันธุ์แอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์ (African Night Crawler), 5 พฤษภาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58788
ศิลชัย หล่อเลิศธรรม, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ประสาร เอมวัฒนะ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร. (2560). "ไส้เดือน พันธุ์แอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์ (African Night Crawler)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58788. (5 พฤษภาคม 2560)
ศิลชัย หล่อเลิศธรรม, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ประสาร เอมวัฒนะ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร. "ไส้เดือน พันธุ์แอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์ (African Night Crawler)". 5 พฤษภาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/58788.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไส้เดือน พันธุ์แอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์ (African Night Crawler)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว