บทความเรื่อง เลือกหนังสือดีสำหรับลูกรัก แรกเกิดถึงวัยรุ่น

2,281      470
 
Creative Commons License
บทความเรื่อง เลือกหนังสือดีสำหรับลูกรัก แรกเกิดถึงวัยรุ่น ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : บทความเรื่อง เลือกหนังสือดีสำหรับลูกรัก แรกเกิดถึงวัยรุ่น
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บทความเรื่อง เลือกหนังสือดีสำหรับลูกรัก แรกเกิดถึงวัยรุ่น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การส่งเสริมการอ่าน, การเลือกหนังสือสำหรับเด็ก, การเลือกหนังสือดีสำหรับลูกรัก, บทความ, หนังสือสำหรับเด็ก, พัฒนาการของเด็ก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พรชนิตว์ ลีนาราช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พรชนิตว์ ลีนาราช. (2560). บทความเรื่อง เลือกหนังสือดีสำหรับลูกรัก แรกเกิดถึงวัยรุ่น, 18 พฤษภาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/60199
พรชนิตว์ ลีนาราช. (2560). "บทความเรื่อง เลือกหนังสือดีสำหรับลูกรัก แรกเกิดถึงวัยรุ่น". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/60199. (18 พฤษภาคม 2560)
พรชนิตว์ ลีนาราช. "บทความเรื่อง เลือกหนังสือดีสำหรับลูกรัก แรกเกิดถึงวัยรุ่น". 18 พฤษภาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/60199.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : บทความเรื่อง เลือกหนังสือดีสำหรับลูกรัก แรกเกิดถึงวัยรุ่น

ไม่พบข้อมูลการรีวิว