หน้ากากชนเผ่าของทวีปอเมริกาใต้

1,868      453
 
Creative Commons License
หน้ากากชนเผ่าของทวีปอเมริกาใต้ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หน้ากากชนเผ่าของทวีปอเมริกาใต้
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หน้ากากชนเผ่าของทวีปอเมริกาใต้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หน้ากากชนเผ่าของทวีปอเมริกาใต้, ทวีปอเมริกาใต้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สมรัชนะ มูลสาย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สมรัชนะ มูลสาย. (2560). หน้ากากชนเผ่าของทวีปอเมริกาใต้, 18 พฤษภาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/60208
สมรัชนะ มูลสาย. (2560). "หน้ากากชนเผ่าของทวีปอเมริกาใต้". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/60208. (18 พฤษภาคม 2560)
สมรัชนะ มูลสาย. "หน้ากากชนเผ่าของทวีปอเมริกาใต้". 18 พฤษภาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/60208.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (401)
จำนวนผู้เข้าชม (262)
จำนวนผู้เข้าชม (202)

รีวิว : หน้ากากชนเผ่าของทวีปอเมริกาใต้

ไม่พบข้อมูลการรีวิว