ดอกแมกโนเลีย

281      197
 
Creative Commons License
ดอกแมกโนเลีย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ดอกแมกโนเลีย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ดอกแมกโนเลีย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดอกแมกโนเลีย, ดอกไม้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ทิพภา ปลีหะจินดา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ทิพภา ปลีหะจินดา. (2560). ดอกแมกโนเลีย, 22 พฤษภาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/60314
ทิพภา ปลีหะจินดา. (2560). "ดอกแมกโนเลีย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/60314. (22 พฤษภาคม 2560)
ทิพภา ปลีหะจินดา. "ดอกแมกโนเลีย". 22 พฤษภาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/60314.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ดอกแมกโนเลีย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว