กระถิก

630      317
 
Creative Commons License
กระถิก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : กระถิก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : กระถิก
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กระเล็น, สัตว์ฟันแทะ, กระถิก, กระแต
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ทรงไทย ชำนาญชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ทรงไทย ชำนาญชาติ. (2560). กระถิก, 26 พฤษภาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/60854
ทรงไทย ชำนาญชาติ. (2560). "กระถิก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/60854. (26 พฤษภาคม 2560)
ทรงไทย ชำนาญชาติ. "กระถิก". 26 พฤษภาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/60854.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : กระถิก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว