ลีลานวดแผนไทย

ข้อมูลผลงาน

  366      2,217     
 
Creative Commons License
ลีลานวดแผนไทย is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ลีลานวดแผนไทย
คำอธิบาย :  ร้านลีลานวดแผนไทย (LEELA MASSAGE) เป็นร้านนวดแผนไทย นวดผ่อนคลาย ตั้งอยู่บน ถ.รัษฎา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เวลาเปิดบริการ 10.00 - 22.00น.
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   LEELA MASSAGE, ร้านนวด, ลีลานวดแผนไทย, นวดผ่อนคลาย, นวดแผนไทย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (271.82 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง