พานไหว้ครู

2,941      10,797
 
Creative Commons License
พานไหว้ครู ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พานไหว้ครู
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พานไหว้ครู
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พิธีไหว้ครู, พานไหว้ครู
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สารา หมูดเส็ม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สารา หมูดเส็ม. (2560). พานไหว้ครู, 7 มิถุนายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/62639
สารา หมูดเส็ม. (2560). "พานไหว้ครู". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/62639. (7 มิถุนายน 2560)
สารา หมูดเส็ม. "พานไหว้ครู". 7 มิถุนายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/62639.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พานไหว้ครู

ไม่พบข้อมูลการรีวิว