หนังสือเสียง เรื่องคู่มือการเล่นเกมบิงโก (Memo Bingo)

2,160      924
 
Creative Commons License
หนังสือเสียง เรื่องคู่มือการเล่นเกมบิงโก (Memo Bingo) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : หนังสือเสียง เรื่องคู่มือการเล่นเกมบิงโก (Memo Bingo)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ขอเสนอหนังสือ Daisy แบบ FullText ด้วยโปรแกรม Tobi เรื่อง คู่มือการเล่นเกมบิงโก (Memo Bingo) จัดทำโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จำนวน 48 หน้า จัดทำเป็นหนังสือ Daisy โดยทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 หมายเหตุ ต้องติดตั้งโปรแกรม DDReader+ ซึ่งมีโปรแกรมพร้อมคู่มือการติดตั้งและใช้งานอยู่ในไฟล์ Zip
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, คู่มือการเล่นเกมบิงโก, Tobi, หนังสือ Daisy, หนังสือเสียงเดซี่, Memo Bingo, กระทรวงยุติธรรม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Full Course, หนังสือ, เกม, รูปภาพ, สื่อปฏิสัมพันธ์, คลิปเสียง
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม. (2561). หนังสือเสียง เรื่องคู่มือการเล่นเกมบิงโก (Memo Bingo), 24 เมษายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/63270
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม. (2561). "หนังสือเสียง เรื่องคู่มือการเล่นเกมบิงโก (Memo Bingo)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/63270. (24 เมษายน 2561)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม. "หนังสือเสียง เรื่องคู่มือการเล่นเกมบิงโก (Memo Bingo)". 24 เมษายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/63270.


รีวิว : หนังสือเสียง เรื่องคู่มือการเล่นเกมบิงโก (Memo Bingo)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว