การเจาะกะละมังพลาสติกด้วยหัวแร้ง

2,228      531
 
Creative Commons License
การเจาะกะละมังพลาสติกด้วยหัวแร้ง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การเจาะกะละมังพลาสติกด้วยหัวแร้ง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ช้หัวแร้งที่ร้อนเจาะตามสันขอบที่ก้นกะละมังให้เยอะที่สุด โดยรูจะโตประมาณ 4-5 มิลลิเมตร โดยให้ระยะห่างของแต่ละรูประมาณ 5 เซ็นติเมตร เพื่อเป็น bin ของไส้เดือน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กะละมังพลาสติก, การเจาะกะละมังพลาสติก, หัวแร้ง, การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้, การเลี้ยงไส้เดือน, ไส้เดือน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ประสาร เอมวัฒนะ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร, ศิลชัย หล่อเลิศธรรม
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร, ศิลชัย หล่อเลิศธรรม. (2560). การเจาะกะละมังพลาสติกด้วยหัวแร้ง, 22 มิถุนายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/64440
ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร, ศิลชัย หล่อเลิศธรรม. (2560). "การเจาะกะละมังพลาสติกด้วยหัวแร้ง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/64440. (22 มิถุนายน 2560)
ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร, ศิลชัย หล่อเลิศธรรม. "การเจาะกะละมังพลาสติกด้วยหัวแร้ง". 22 มิถุนายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/64440.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การเจาะกะละมังพลาสติกด้วยหัวแร้ง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว