ชั้นวางกะละมังไส้เดือน

2,479      2,087
 
Creative Commons License
ชั้นวางกะละมังไส้เดือน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ชั้นวางกะละมังไส้เดือน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ชั้นวางกะละมัง สูง 150 เซ็นติเมตร กว้าง 90 เซ็นติเมตร แบ่งเป็น 5 ชั้น ให้มีพื้นที่ว่างระหว่างกะละมังด้วย ชั้นจะเป็นไม้หรือเหล้กก็ได้ ไม้อาจเป็นไผ่หรือไม้ยูคาก็ได้ แต่อาจอายุไม่นาน แต่ถ้าเป็นเหล็ก ใช้เหล็กกล่องขนาด 1 นิ้วก็ได้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไส้เดือน, การเลี้ยงไส้เดือนและผลพลอยได้, ชั้นวางกะละมัง, การเลี้ยงไส้เดือน, ชั้นเลี้ยงไส้เดือน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ประสาร เอมวัฒนะ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร, ศิลชัย หล่อเลิศธรรม
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร, ศิลชัย หล่อเลิศธรรม. (2560). ชั้นวางกะละมังไส้เดือน, 24 มิถุนายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/64656
ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร, ศิลชัย หล่อเลิศธรรม. (2560). "ชั้นวางกะละมังไส้เดือน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/64656. (24 มิถุนายน 2560)
ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ฉัฏฐธิป รวยพร, ศิลชัย หล่อเลิศธรรม. "ชั้นวางกะละมังไส้เดือน". 24 มิถุนายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/64656.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ชั้นวางกะละมังไส้เดือน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว