พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

3,167      2,730
 
Creative Commons License
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ เพื่อเทิดพระเกียรติ ในโอกาสเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล พุทธศักราช 2554 ปฏิมากร: คุณมานพ สุวรรณปิณฑะ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ประติมากรรม, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, มานพ, ศูนย์การเรียนรู้มหิดล, พระราชานุสาวรีย์, สุวรรณปิณฑะ, มหาวิทยาลัยมหิดล, MLC, ศาลายา, นครปฐม, พุทธมณฑล, สมเด็จพระบรมราชชนก, มานพ สุวรรณปิณฑะ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พงศกร ระวิเพียรทรัพย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พงศกร ระวิเพียรทรัพย์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล, 22 กันยายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/65271
พงศกร ระวิเพียรทรัพย์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). "พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/65271. (22 กันยายน 2560)
พงศกร ระวิเพียรทรัพย์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. "พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล". 22 กันยายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/65271.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

ไม่พบข้อมูลการรีวิว