โครงงานข้าวเกรียบปากหม้อแป้งข้าวกล้องงอกไส้ปลา

ข้อมูลผลงาน

  96      75     
 
Creative Commons License
โครงงานข้าวเกรียบปากหม้อแป้งข้าวกล้องงอกไส้ปลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  โครงงานข้าวเกรียบปากหม้อแป้งข้าวกล้องงอกไส้ปลา
คำอธิบาย :  ข้าวเกรียบปากหม้อเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และเป็นอาหารที่คนส่วนมากรวมถึงผู้สูงอายุรู้จักและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นเมื่อทำด้วยข้าวกล้องงอก พร้อมทั้งนำปลามาทำเป็นไส้ จึงเกิดเป็นโครงงานข้าวเกรียบปากหม้อแป้งข้าวกล้องงอกไส้ปลา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)
คำสำคัญ :   โครงงานสาขาอาหารและโภชนาการ, โครงงาน, ข้าวเกรียบปากหม้อ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, รูปภาพ, ข้อมูลปฐมภูมิ, อื่นๆ, ประมวลวิชา, อ้างอิง, Unit of Study