พระราชบิดา

ข้อมูลผลงาน

  206      141     
 
Creative Commons License
พระราชบิดา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระราชบิดา
คำอธิบาย :  พระรูปพระบิดา ประดิษฐานอยู่บริเวณหอประชุมมหิดลสิทธิคาร
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  นฤมล จันทรเจิด
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ :   พระราชบิดา, มหาวิทยาลัยมหิดล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.40 MB)