ดอกสาหร่ายหางกระรอก

4,522      8,675
 
Creative Commons License
ดอกสาหร่ายหางกระรอก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ดอกสาหร่ายหางกระรอก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เหมาะสำหรับเลี้ยงในตู้ปลาในอ่างบัว
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สาหร่ายหางกระรอก, ดอก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธมลพรรณ ปานะวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธมลพรรณ ปานะวงษ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). ดอกสาหร่ายหางกระรอก, 1 สิงหาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67271
ธมลพรรณ ปานะวงษ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). "ดอกสาหร่ายหางกระรอก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67271. (1 สิงหาคม 2560)
ธมลพรรณ ปานะวงษ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. "ดอกสาหร่ายหางกระรอก". 1 สิงหาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67271.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ดอกสาหร่ายหางกระรอก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว