บริเวณโดยรอบหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

733      5,555
 
Creative Commons License
บริเวณโดยรอบหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : บริเวณโดยรอบหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การจัดสวนในแนวตั้งหน้าหอสมุดและคลังความรู้ฯ มีที่นั่งเพื่อการพักผ่อนที่ร่มรื่นด้วยด้นไม้ มีร้านอาหาร เครื่องดื่มบริการ และ ร้าน U-Store เพื่อการศึกษา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : บริเวณรอบอาคาร, ที่นั่งพักผ่อน, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, มุมสวนสวย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธมลพรรณ ปานะวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธมลพรรณ ปานะวงษ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). บริเวณโดยรอบหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, 1 สิงหาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67418
ธมลพรรณ ปานะวงษ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). "บริเวณโดยรอบหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67418. (1 สิงหาคม 2560)
ธมลพรรณ ปานะวงษ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. "บริเวณโดยรอบหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล". 1 สิงหาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67418.


รีวิว : บริเวณโดยรอบหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่พบข้อมูลการรีวิว