ขนมตูปะ

1,082      486
 
Creative Commons License
ขนมตูปะ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ขนมตูปะ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ขนมตูปะหรือข้าวต้มใบกะพ้อคือข้าวต้มใบกะพ้อเป็นขนมพื้นบ้านของปากพนัง มีลักษณะคล้ายข้าวต้มมัด แต่นิยมห่อด้วยใบกะพ้อหรือใบจาก โดยนำใบกะพ้อซึ่งควรใช้ยอดใบที่ยังไม่กางมาห่อ จากนั้นนำข้าวเหนียวที่ผัดกับน้ำกะทิ น้ำตาล เกลือ จะใส่ถั่วขาวหรือถั่วดำเพื่อความอร่อยยิ่งขึ้นก็ได้ มาห่อด้วยใบกะพ้อ แล้วนึ่งจนสุก ขนทมตูปะจะมีรสชาติเหนียวนุ่มละมุนลิ้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ขนมไทย, ข้าวต้มใบกะพ้อ, ขนมตูปะ, ขนมพื้นบ้าน, ขนมหวาน, ขนมโบราณ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ร้านบ้านขนมหวาน ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ร้านบ้านขนมหวาน ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. (2560). ขนมตูปะ, 4 สิงหาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67478
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ร้านบ้านขนมหวาน ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. (2560). "ขนมตูปะ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67478. (4 สิงหาคม 2560)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ร้านบ้านขนมหวาน ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. "ขนมตูปะ". 4 สิงหาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67478.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ขนมตูปะ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว