ขนมขี้มัน

2,426      1,402
 
Creative Commons License
ขนมขี้มัน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ขนมขี้มัน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ขนมขี้มัน เป็นขนมโบราณที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านทางใต้ หลังจากทำเคี่ยวกะทิจนแตกมันเป็นน้ำมันมะพร้าว จะเหลือกากกะทิเคี่ยวต่อจนเหลือง นำมาโรยบนตัวขนมที่มีส่วนของแป้งข้าวจ้าว น้ำตาลมะพร้าว กะทิ ที่ผ่านการกวนจนเหนียว เทตัวขนมใส่ถาดแล้วโรยด้วยขี้มัน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ขนมขี้มัน, ขนมพื้นบ้าน, ขนมไทย, ขนมหวาน, ขนมถาดหน้าขี้มัน, ขนมโบราณ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ร้านบ้านขนมหวาน ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ร้านบ้านขนมหวาน ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. (2560). ขนมขี้มัน, 4 สิงหาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67479
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ร้านบ้านขนมหวาน ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. (2560). "ขนมขี้มัน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67479. (4 สิงหาคม 2560)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ร้านบ้านขนมหวาน ตลาดน้ำย้อนยุคปากพนัง ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. "ขนมขี้มัน". 4 สิงหาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67479.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ขนมขี้มัน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว