พนักงานนวด ร้านทำโย นวดแผนไทยและสปา

ข้อมูลผลงาน

  1,403      4,282     
 
Creative Commons License
พนักงานนวด ร้านทำโย นวดแผนไทยและสปา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พนักงานนวด ร้านทำโย นวดแผนไทยและสปา
คำอธิบาย :  พนักงานนวด ร้านทำโย นวดแผนไทยและสปา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   Tham Yo Thai massage&spa, ทำโย นวดแผนไทยและสปา, สปา, นวดแผนไทย, นวดผ่อนคลาย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (5.94 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง