รวบรวมตับจากที่ผ่านการเย็บ

218      1,042
 
Creative Commons License
รวบรวมตับจากที่ผ่านการเย็บ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : รวบรวมตับจากที่ผ่านการเย็บ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : รวบรวมตับจากที่ผ่านการเย็บ เมื่อเย็บเสร็จแล้วจึงนำไปกองรวมกัน หรือนำไปตากเพื่อเตรียมมุงหลังคาต่อไป
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วิถีชีวิต, นครศรีธรรมราช, ตับจาก, ขนาบนาก, สานจาก, ชุมชน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (2560). รวบรวมตับจากที่ผ่านการเย็บ, 9 สิงหาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67646
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (2560). "รวบรวมตับจากที่ผ่านการเย็บ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67646. (9 สิงหาคม 2560)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. "รวบรวมตับจากที่ผ่านการเย็บ". 9 สิงหาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67646.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (23,448)
จำนวนผู้เข้าชม (3,712)

รีวิว : รวบรวมตับจากที่ผ่านการเย็บ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว