ไม้อวบน้ำ

680      691
 
Creative Commons License
ไม้อวบน้ำ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ไม้อวบน้ำ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เป็นไม้อวบน้ำชนิดหนึ่ง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไม้อวบน้ำ, succulent
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ร้าน Panya_Cactus_Home
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, ร้าน Panya_Cactus_Home. (2560). ไม้อวบน้ำ, 10 สิงหาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67653
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, ร้าน Panya_Cactus_Home. (2560). "ไม้อวบน้ำ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67653. (10 สิงหาคม 2560)
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, ร้าน Panya_Cactus_Home. "ไม้อวบน้ำ". 10 สิงหาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67653.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไม้อวบน้ำ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว