ยิมโนคาไลเซียม บัลเดียนัม (Gymnocalycium baldianum) และ เมโลแคคตัส อะคูเน่ (Melocactus acunae)

5,955      1,337
 
Creative Commons License
ยิมโนคาไลเซียม บัลเดียนัม (Gymnocalycium baldianum) และ เมโลแคคตัส อะคูเน่ (Melocactus acunae) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ยิมโนคาไลเซียม บัลเดียนัม (Gymnocalycium baldianum) และ เมโลแคคตัส อะคูเน่ (Melocactus acunae)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ยิมโนคาไลเซียม แปลว่า กลีบเลี้ยงที่ไม่มีขน ส่วน เมโลแคคตัส แปลว่า ทรงกลมแป้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Melocactus acunae, ยิมโนคาไลเซียม บัลเดียนัม, Gymnocalycium, Melocactus, กระบองเพชร, เมโลแคคตัส อะคูเน่, แคคตัส, เมโลแคคตัส, ยิมโนคาไลเซียม, Gymnocalycium baldianum, cactus
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ร้าน Panya_Cactus_Home
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, ร้าน Panya_Cactus_Home. (2560). ยิมโนคาไลเซียม บัลเดียนัม (Gymnocalycium baldianum) และ เมโลแคคตัส อะคูเน่ (Melocactus acunae), 10 สิงหาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67657
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, ร้าน Panya_Cactus_Home. (2560). "ยิมโนคาไลเซียม บัลเดียนัม (Gymnocalycium baldianum) และ เมโลแคคตัส อะคูเน่ (Melocactus acunae)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67657. (10 สิงหาคม 2560)
ปัญญา นิ่มเจริญพงษ์, ร้าน Panya_Cactus_Home. "ยิมโนคาไลเซียม บัลเดียนัม (Gymnocalycium baldianum) และ เมโลแคคตัส อะคูเน่ (Melocactus acunae)". 10 สิงหาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/67657.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ยิมโนคาไลเซียม บัลเดียนัม (Gymnocalycium baldianum) และ เมโลแคคตัส อะคูเน่ (Melocactus acunae)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว