การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

513      371
 
Creative Commons License
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ, สพฐ., การแข่งขัน, การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง, สุดยอดเด็กไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.), กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง, 16 สิงหาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68356
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.), กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). "การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68356. (16 สิงหาคม 2560)
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.), กระทรวงศึกษาธิการ. "การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง". 16 สิงหาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68356.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว