บูทการประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

376      294
 
Creative Commons License
บูทการประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : บูทการประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : บูทการประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ, สุดยอดเด็กไทย, การแข่งขัน, สพฐ., บูทการประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.), กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). บูทการประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ, 16 สิงหาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68368
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.), กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). "บูทการประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68368. (16 สิงหาคม 2560)
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.), กระทรวงศึกษาธิการ. "บูทการประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ". 16 สิงหาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68368.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : บูทการประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว