ประโยชน์จากลำต้นและใบจาก

963      4,257
 
Creative Commons License
ประโยชน์จากลำต้นและใบจาก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ประโยชน์จากลำต้นและใบจาก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การนำใบจากมาใช้ประโยชน์ทั้งเป็นไม้ฟืน และยังนำใบจากมาสานเป็นหลังคา
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ประโยชน์, การใช้สอย, ใบจาก, ต้นจาก, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, หลังคาจากใบจาก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (2560). ประโยชน์จากลำต้นและใบจาก, 21 สิงหาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68456
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. (2560). "ประโยชน์จากลำต้นและใบจาก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68456. (21 สิงหาคม 2560)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. "ประโยชน์จากลำต้นและใบจาก". 21 สิงหาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68456.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ประโยชน์จากลำต้นและใบจาก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว