มาลัยตัวกระแตจากผ้าแพรแก้ว

757      605
 
Creative Commons License
มาลัยตัวกระแตจากผ้าแพรแก้ว ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : มาลัยตัวกระแตจากผ้าแพรแก้ว
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : มาลัยตัวกระแตทำจากผ้าแพรแก้ว (ผ้าแพรแก้วลิขสิทธิ์ของคุณมนัสทวี นามรส) ใช้เป็นของที่ระลึก ของชำร่วยสำหรับแขกพิเศษในพิธีการสำคัญต่าง ๆ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : มาลัยตัวกระแต, มาลัยประดิษฐ์, ผ้าแพรแก้ว, มนัสทวี นามรส, กระแต
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กัญญา วิมลนันทพงศ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กัญญา วิมลนันทพงศ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). มาลัยตัวกระแตจากผ้าแพรแก้ว, 23 สิงหาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68512
กัญญา วิมลนันทพงศ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). "มาลัยตัวกระแตจากผ้าแพรแก้ว". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68512. (23 สิงหาคม 2560)
กัญญา วิมลนันทพงศ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล. "มาลัยตัวกระแตจากผ้าแพรแก้ว". 23 สิงหาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/68512.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : มาลัยตัวกระแตจากผ้าแพรแก้ว

ไม่พบข้อมูลการรีวิว