โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร

ข้อมูลผลงาน

  949      508     
 
Creative Commons License
โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร
คำอธิบาย :  ท่านศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ บูรพศิลปิน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ แขนงนี้ให้ดำรงคงอยู่มิให้สูญหาย โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร อยู่ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ โดย ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง และ ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์ ผู้เป็นบุตร เป็นผู้ดูแลและสืบทอดตามปณิธาน เพื่อให้งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในศาสตร์และศิลป์ ของชาติสืบทอดต่อไป_โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร_925 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300_02-241-2094 02-241-4854 081-582-2694_Line ID @pattanasilp
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, ธมลพรรณ ปานะวงษ์
คำสำคัญ :   โรงเรียนพัฒนศิลป์การดนตรีและละคร, ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, ้เครื่องดนตรีไทย, ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ครูจุฑารัตน์ บุญครอง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (39.03 KB)
- ดาวน์โหลด 2 (73.75 KB)