เศรษฐกิจพอเพียง

7,004      11,823
 
Creative Commons License
เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แผนผังความคิด เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ผลงานของผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร \\\"การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Map) ด้วยโปรแกรม Open Source : XMind\\\" วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเข้าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Libraries OER)บนพื้นฐานของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : รัชกาลที่ 9, แผนผังความคิด, เศรษฐกิจพอเพียง, ในหลวง, XMind, Mind Map, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : รัชนีวรรณ เพชรดี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
รัชนีวรรณ เพชรดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). เศรษฐกิจพอเพียง, 11 กันยายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/69139
รัชนีวรรณ เพชรดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). "เศรษฐกิจพอเพียง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/69139. (11 กันยายน 2560)
รัชนีวรรณ เพชรดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. "เศรษฐกิจพอเพียง". 11 กันยายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/69139.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เศรษฐกิจพอเพียง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว