ภาพวาดห้องสมุดในฝัน

1,782      3,869
 
Creative Commons License
ภาพวาดห้องสมุดในฝัน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ภาพวาดห้องสมุดในฝัน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ ห้องสมุดในฝัน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดโดยของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : งานประกวด, การประกวด, มโนทัศน์, ห้องสมุด, ภาพเขียน, การวาดภาพระบายสี, ภาพวาด, ประกวดวาดภาพ, จินตนาการ, ศิลปะเชิงสร้างสรรค์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (2560). ภาพวาดห้องสมุดในฝัน, 6 กันยายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/69563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (2560). "ภาพวาดห้องสมุดในฝัน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/69563. (6 กันยายน 2560)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. "ภาพวาดห้องสมุดในฝัน". 6 กันยายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/69563.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ภาพวาดห้องสมุดในฝัน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว